sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Hotline - 0903 952 867

KHÍ OXY, ARGON, NH3, NITƠ, CO2,...

Khí Argon
Khí Argon
Khí Heli
Khí Heli
Khí Nitơ
Khí Nitơ
Khí Oxy
Khí Oxy

KHÍ CÔNG NGHIỆP

Khí Argon
Khí Argon
Khí CO  ( CARBON MONOXIDE )
Khí CO ( CARBON MONOXIDE )
Khí Hydro
Khí Hydro
Khí SO2
Khí SO2

KHÍ HOÁ LỎNG

ARGON LỎNG
ARGON LỎNG
CO2 LỎNG
CO2 LỎNG
HYDRO LỎNG
HYDRO LỎNG
NITƠ LỎNG
NITƠ LỎNG

KHÍ TINH KHIẾT

KHÍ KRIPTON
KHÍ KRIPTON
KHÍ SF6 TINH KHIẾT
KHÍ SF6 TINH KHIẾT
KHÍ SF6 TINH KHIẾT
KHÍ SF6 TINH KHIẾT
KHÍ XENON
KHÍ XENON

KHÍ TRỘN

KHÍ HIỆU CHUẨN
KHÍ HIỆU CHUẨN
KHÍ HỖN HỢP 80% ARGON + 20% CO2
KHÍ HỖN HỢP 80% ARGON + 20% CO2
KHÍ HỖN HỢP
KHÍ HỖN HỢP
KHÍ P10
KHÍ P10